×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ผ. แผนที่

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ผ. แผนที่ | อาจกล่าวได้ว่าไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ทรงใช้ประโยชน์จากแผนที่เท่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทยอีกแล้ว ก่อนเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ใด จะทรงเตรียมทำแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด เมื่อเสด็จฯ ไปถึงพื้นที่นั้น จะทรงตรวจสอบว่าข้อมูลในแผนที่ถูกต้องหรือไม่ จากการทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริง โดยมีอุปกรณ์ช่วยอีกสองอย่างคือ เข็มทิศ และเครื่องวัดระดับความสูง นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วทรงใช้ดินสอจด ทำเครื่องหมายหรือระบายสีลงแผนที่

ป. ปิดทองหลังพระ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ป. ปิดทองหลังพระ | พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร เขียนเล่าไว้ในหนังสือรอยพระยุคลบาท ว่า เมื่อครั้งได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดาจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราชโชวาทให้ผู้รับพระราชทานก่อนที่จะนำพระไปบูชานั้น ให้ปิดทองเฉพาะที่ข้างหลังพระเสียก่อน เพื่อเป็นการเตือนว่า การทำความดีไม่ต้องอวดใคร และความสำเร็จจากการทำหน้าที่คือรางวัลในตัวอยู่แล้ว

บ. แบดมินตัน

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | บ. แบดมินตัน | สมัยที่กีฬาแบดมินตันของประเทศยังไม่ได้เข้าอันดับโลก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีรับสั่งเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันว่า “กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กีประเภทที่คนไทยสามารถที่จะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านพละกำลังมากจนเกินไป”

น. น้ำ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | น. น้ำ | ครั้งหนึ่งหญิงชราที่ประสบความทุกข์จากภัยแล้งหนักได้คลานเข้ากอดพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยน้ำตาอาบแก้มเพื่อขอพระราชทานน้ำ ในหลวงมีรับสั่งตอบว่า

“ยายไม่ต้องห่วงแล้วนะ ต่อไปนี้จะมีน้ำ เราเอาน้ำมาให้”

แล้วพระองค์ก็เสด็จฯ กลับไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ฉับพลันฝนก็ตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบปี

ธ. ธนาคารข้าว

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาปลูกข้าวไม่พอกิน โดยเมื่อชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ให้นำข้าวมาคืนธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวจำนวนเล็กน้อย ธนาคารก็จะมีข้าวให้คนในชุมชนกู้ยืมในโอกาศต่อไป

ท. ท้อ

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ท. ท้อ | “ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือ ความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”

ถ. ถาน

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ถ. ถาน | เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดแห่งหนึ่งใน จ.สกลนคร พระสงฆ์ที่วัดนี้ผลิตแก๊สชีวภาพใช้เอง โดยการทำถังแก๊สชีวภาพต่อออกมาจากถาน(ส้วมของพระ) แล้วต่อเป็นท่อแก๊สเข้าไปใช้ในครัว พระองค์ทรงยืนหน้าถาน แล้วรับสั่งถามท่านเจ้าอาวาสว่า

“พระคุณเจ้าเห็นธรรมะหรือยัง”