×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

6 กลยุทธ์แก้ไขความขัดแย้งในที่ทำงาน

ความขัดแย้งอาจก่อให้เกิดผลดี คือ เกิดการแข่งขัน สร้างความท้าทายให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ทำให้องค์กรอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในปัจจุบัน แต่บางความขัดแย้งอาจฉุดความก้าวหน้าขององค์กร และนี่คือ 6 กลยุทธ์ที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งในที่ทำงาน

6 วิธี รับมือภาษีสังคม

“ภาษีสังคม” ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในระดับสูงเลย ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานบวช งานวันเกิด งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ และอีกมากมาย ต่อไปนี้คือ 6 วิธี ที่จะวางแผนรับมือกับรายจายประเภทนี้

“การฟัง” ทักษะเชิงรับที่ต้องมี

ทักษะการฟัง แม้จะเป็นทักษะเชิงรับ แต่ก็มีบทบาทไม่ได้ด้อยไปกว่าทักษะเชิงรุกทั้งหลายเหล่านั้นเลย เพราะเป็นบ่อเกิดของ “ข้อมูล” เพื่อนำไปต่อยอด และยกระดับ “ความสัมพันธ์” และนี่คือ 3 เคล็ดลับ ที่จะทำให้ทักษะการฟังของคุณดีขึ้น

รับมือ 4 รูปแบบโลกทำงานในอนาคต

รายงานของ PwC แบ่งลักษณะของโลกการทำงานในปี 2030 ออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของโลกการทำงานที่อาจเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นผลมาจากอิทธิพลของเมกะเทรนด์ เอไอ ระบบอัตโนมัติ และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine learning) รวมถึงตั้งคำถามด้วยว่า แรงงานจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

เคล็ด(ไม่)ลับ นำเสนอขั้นเทพ สไตล์สตีฟ จอบส์

“สตีฟ จอบส์” ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่นำเสนอบนเวทีได้ดีที่สุดคนหนึ่งของโลก เพราะทั้งน้ำเสียง ลีลา ท่าทาง จังหวะ และภาพประกอบ ล้วนประสานกันเป็นหนึ่งจนแทบไม่อยากละสายตากันเลยทีเดียว วันนี้ Wealth Me Up ขอนำเสนอ 3 เคล็ด(ไม่)ลับ การนำเสนอขั้นเทพสไตล์สตีฟ จอบส์ เป็นแนวทางให้เหล่าผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานมืออาชีพทั้งหลาย พัฒนาทักษะการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

6 นิสัยขัดขวางความสำเร็จ

อุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายได้นั้น บางครั้งอาจมาจากนิสัยของตัวเราเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว และนี่คือ 6 นิสัยที่ต้องหลีกเลี่ยง หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำงาน

5 ขั้น... ปั้นวินัยให้ไปถึงเป้าหมาย

“ระเบียบวินัย” เป็นกฎเหล็กสำคัญที่คนที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องมี และนี่คือ 5 วิธีการพัฒนาวินัยที่จะช่วยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น