×

Tag กองทุน

5 หนทางสู่ “เกษียณสุข”

เวลาเกษียณไปแล้ว ทุกคนก็อยากมีความสุขกาย สุขใจ มีเงินใช้แบบเหลือๆ ไปดูกันว่า หากต้องการมีเส้นทางเกษียณที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องทำอย่างไรบ้าง

เทคนิคลงทุน RMF ให้สบายยามเกษียณ

หากมองจากความจำเป็นและความสำคัญของเรื่องค่าใช้จ่ายยามเกษียณ ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆ แล้วการลงทุนในกองทุน RMF สำคัญกว่ากองทุน LTF ด้วยซ้ำ และนี่คือเทคนิค 5 ข้อก่อนลงทุนใน RMF

1