×

Tag ความก้าวหน้า

มาสาย…เสียหายมากกว่าที่คิด

มาสาย…ได้นะถ้าจำเป็น แต่อย่าบ่อยจนเป็นนิสัย เพราะการมาสายอาจทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิด เพราะอะไรไปดูกัน