×

Tag ความสุข

ดัชนีวัดความสุข?

ในชีวิตเราคุ้นเคยกับตัวเลขในหลายมิติ ตั้งแต่เด็กจนโต…แต่มีสิ่งหนึ่งที่วัดออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ คือ ‘ความสุข’

“คนรวย” สอนลูก

สอนลูกยังไงให้รู้จักคิด รู้จักใช้ชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินในอนาคต

งานในฝัน “หัวหน้าแมว”

ประกาศรับสมัครงานที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในรัสเซีย สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อย เพราะเป็นการรับสมัคร “หัวหน้าแมว” ที่อาจเป็นงานในฝันของใครหลายๆ คน

ทุนมนุษย์ ทุนทรัพย์ ทุนสุขภาพ

เส้นทางชีวิตของดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ผู้เป็น “ไอดอล” ของใครหลายคนผ่านการลงทุนมาแล้วหลายรูปแบบ ทั้งการลงทุนครั้งแรกในตัวเอง… “ทุนมนุษย์”
การลงทุนครั้งต่อมาในตลาดหุ้น…”ทุนทรัพย์” และการลงทุนในปัจจุบันของอาจารย์…”ทุนสุขภาพ”

ถามหาความก้าวหน้า…ถามหา Career Path?

ในสังคมของการทำงาน…ใครๆ ก็ฝันถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path วันหนึ่ง…ความก้าวหน้าที่เคยถามหากลับไม่ใช่ ยศ ฐา บรรดาศักดิ์ ใดๆ ที่เคย ‘อยากได้’ หากแต่เป็นเพียงเสียงตอบรับ ‘คุณค่า’ ของ ‘ผลงาน’ ที่ถูกส่งผ่านออกไปด้วยความตั้งใจ

มองแต่ตัวเอง vs. มองแต่คนอื่น

คนทำงานบางส่วน มองว่าสิ่งที่ตนทำนี่แหละคือที่สุด ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคอยเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอ คนที่จะประสบความสำเร็จ เขาไม่เพียงแต่มอง ‘ตัวเอง’ ว่า ดี เก่ง ทุ่มเท ที่สุดแล้ว เขาไม่เพียงแต่มอง ‘คนอื่น’ ว่า ห่วย แย่ ใช้ไม่ได้ แม้แต่น้อย

12