×

Tag วิกฤติย่อมมีโอกาส

“ตลาดหมี” ยังมีหุ้นดีให้ลงทุน

อย่าทำตัวซึมหงอยไปตามภาวะตลาดหุ้นที่อาจแปลงร่างเป็นตลาดหมี เพราะถ้าจับจุดถูก…ค้นหาหุ้นดีๆ เป็น นี่คือโอกาสติดปีกลงทุนในระยะยาว

1