×

Tag ศิรัถหัดเขียน

ดัชนีวัดความสุข?

ในชีวิตเราคุ้นเคยกับตัวเลขในหลายมิติ ตั้งแต่เด็กจนโต…แต่มีสิ่งหนึ่งที่วัดออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ คือ ‘ความสุข’

อยากเป็นไหม...ที่ 1?

ความยากของการเป็นที่ 1… ยาก…ในการโค่นแชมป์? ยาก…ที่ต้องฝึกฝนอย่างหนัก? ยาก…เพราะต้องมีวินัย? ยาก…เพราะต้องเอาชนะใจตัวเอง? แท้จริง…สิ่งที่ยากเกิดขึ้นหลังจากการ ‘เป็นที่ 1’ ต่างหาก

คุณ มอง คุณ vs. คน มอง คุณ

สิ่งสำคัญที่ John Robert Powers ปลูกฝังให้กับคนเรียนก็คือ ให้รู้จัก ‘คน มอง คุณ’ ไม่ใช่แค่ ‘คุณ มอง คุณ’ สิ่งเดียวที่จะทำให้เรายอมเปลี่ยนจากแค่ ‘คุณ มอง คุณ’ เป็น ‘คน มอง คุณ’ ก็คือการ ‘เปิดใจ’

ชอบ “ฤดูฝน”

ชอบ ‘ฤดูฝน’ มาตั้งแต่เด็กๆ เหตุผลที่หลักก็คือ ‘ชอบกลิ่นฝน’ โดยเฉพาะเมื่อเม็ดฝนกระทบดิน กระแทกหญ้า มันช่างสดชื่นได้ใจจริงๆ ในวันที่โตขึ้น…เม็ดฝน ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตได้มากกว่านั้น

ความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคุณคืออะไร?

ความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไร? คนเบื้องหน้าคนหนึ่งคิดว่า ‘คือการลดตัวตน (ego) แล้วหันไปปั้นคนรุ่นใหม่’ เคยได้รับมาซึ่ง ‘โอกาส’ ก็ถึงเวลาที่ต้อง ‘ส่งต่อโอกาส’เคยเรียนรู้จาก ‘ประสบการณ์’ ก็ถึงเวลาที่ต้อง ‘แบ่งปันประสบการณ์’ เคยตั้งตัวได้จาก ‘โลกการเงิน’ ก็ถึงเวลาที่ต้อง ‘บอกต่อความรู้ในโลกการเงิน’ เคยเป็น ‘ตัวของตัวเอง’ แบบไหนก็พร่ำบอกคนรุ่นหลังให้ ‘เป็นธรรมชาติ’ แบบนั้น

ทุนมนุษย์ ทุนทรัพย์ ทุนสุขภาพ

เส้นทางชีวิตของดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ผู้เป็น “ไอดอล” ของใครหลายคนผ่านการลงทุนมาแล้วหลายรูปแบบ ทั้งการลงทุนครั้งแรกในตัวเอง… “ทุนมนุษย์”
การลงทุนครั้งต่อมาในตลาดหุ้น…”ทุนทรัพย์” และการลงทุนในปัจจุบันของอาจารย์…”ทุนสุขภาพ”

123