×

Tag เก็บเงินเก่ง

เงินฝากปลอดภาษี vs. กองทุนเปิดตราสารหนี้

เก็บเงินแบบไหนดี? มีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน จะเก็บด้วยทางเลือกไหนดีระหว่างเงินฝากประจำปลอดภาษี vs. กองทุนเปิดตราสารหนี้

Term Fund vs เงินฝากประจำ

รู้จัก Term Fund รึเปล่า? หลายคนรู้ว่า Term Fund มีผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ แล้วทำไมยังเลือกที่จะฝากประจำกันอยู่ มีอะไรที่เราควรรู้เกี่ยวกับ Term Fund บ้าง

เรื่องเงินกับชีวิตคู่

“ความรักเป็นสิ่งสวยงาม” แต่ความรักอาจหมดไป หากทนใช้ชีวิตคู่โดยไม่เปิดใจคุยกัน

เคล็ด (ไม่) ลับเพิ่มเงินเก็บ

การเงินมีปัญหา ถึงเวลาต้องปฏิวัติ!! ยกเครื่องพฤติกรรมและสร้างวินัยทางการเงินแบบใหม่ ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับ 6 ข้อ ที่ Wealth Me Up นำมาฝาก เพื่อสร้างอนาคตาทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ทำอั่งเปาให้งอกเงย

“อั่งเปา” ไม่ว่าจะมากจะน้อย ถ้ารู้จักเก็บและจัดการให้งอกเงยแล้ว อาจกลายเป็นเงินก้นถุงก้อนโตในอนาคตได้เลย

มีเงินเก็บด้วยบันได 4 ขั้น

เงินเก็บใครๆ ก็อยากมี แต่แค่ความอยากคงยังไม่พอ เพราะต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและลงมือทำ เงินเก็บมาแน่ๆ