×

Tag polestar

LUXURY EV รถหรูรักษ์โลก..มาแรง

เมื่อรถพลังงานไฟฟ้า (EV) ไม่ได้มีดีแค่รักษ์โลก แต่รูปลักษณ์ยังสวย โฉบเฉี่ยว และน่าใช้งานมากอีกด้วย เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ หากราคารวมภาษีนำเข้าลดลง เราคงจะได้เห็นแบรนด์รถพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้บนท้องถนนเมืองไทยมากขึ้นแน่นอน

amazon anti fatigue mats