×

Tag safe-haven

"ทองคำ" ยังเป็น "Safe Haven" อยู่หรือไม่?

ในช่วงที่ราคาทองคำมีความผันผวนสูงแบบนี้ จึงมีคำถามตามมาว่า ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย (Safe Haven) อยู่หรือไม่?

"Safe Haven" อยู่ตรงไหน?

สินทรัพย์ Safe Haven มีอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาจัดพอร์ตลงทุนได้ในช่วงตลาดผันผวน | เงินสด | พันธบัตรรัฐบาล | ทองคำ | หุ้นปันผล 

amazon anti fatigue mats