×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

อ. อ่อนโยน

5,221

 

ความอ่อนโยนในทศพิธราชธรรม คือคำว่า

มัททวะ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน มิได้ทรงถือพระองค์ว่าเป็นราชาของแผ่นดิน พระองค์ประทับพับเพียบคุยกับราษฎรทุกหมู่เหล่า พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร เขียนเล่าไว้ว่า

 

“…ผมเคยได้รับคำสั่งให้ไปเข้าเฝ้า เพราะการทำงานของผมมีปัญหา พระองค์ท่านรับสั่งว่ามีปัญหาเกิดขึ้น และพระราชทานแนะว่าควรปฎิบัติอย่างไร ให้โอกาสเราแก้ตัวใหม่ ไม่โปรดเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แต่มีพระราชประสงค์ให้แก้ไขต่อไปข้างหน้ามากกว่า ในการรับสั่งน้ำพระเสียงจะไม่มีกร้าวหรือเชิงดุ ตรงกันข้ามกลับรับสั่งด้วยน้ำพระเสียงที่เย็นและปลอบใจเรา ฉะนั้นเมื่อคนทำผิดถ้าไปเข้าเฝ้าจะยิ้มออกมาทุกคน…”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats