×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

รู้แล้ว “รวย”

7,616

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

หลายคนยังเชื่อว่ามีรายได้เยอะๆ ไม่มีทางยากจน แต่ในความจริง ไม่ว่ารายได้มาก รายได้น้อยก็ร่ำรวยได้ ถ้ารู้จักควบคุมการใช้เงิน

รายได้มาก ใช้จ่ายน้อย = รวย

รายได้น้อย ใช้จ่ายน้อย = มีเงินเก็บ

รายได้น้อย ใช้จ่ายมาก = จน

รายได้มาก ใช้จ่ายมาก = จน

ถ้ารู้จักใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และทุกเดือนกันเงินไปเก็บออมและลงทุน จะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต ตรงกันข้ามเมื่อหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมด หรือใช้มากกว่าหามาได้ จะมีความยากจน แถมหนี้สินท่วมหัว

อยากมีเงินเก็บทุกเดือน…ไม่ยาก ถ้าทำตามคาถา  “3 รู้”

รู้คุณค่าของเงิน

เมื่อเงินเข้ากระเป๋า รู้ว่าจะนำไปทำอะไรก่อนและหลัง อย่างแรกสุด คือ แบ่งไปเก็บออม ก้อนถัดมานำไปใช้จ่ายหนี้สินและกันไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และก้อนสุดท้ายค่อยนำไปใช้จ่ายตามที่ตัวเองต้องการ

รู้จักนำไปต่อยอด

การเก็บเงินด้วยการเน้นเงินฝากออมทรัพย์ คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก เพราะผลตอบแทนไม่ได้สูงและอาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ ดังนั้น ควรหาช่องทางลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนมากขึ้น หากคิดไม่ออกก็ลงทุนกองทุน RMF, กองทุน SSF หรือกองทุนรวมผสม ที่สำคัญควรลงทุนกันยาวๆ 10 ปีขึ้นไป ก็จะได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าประทับใจ

รู้ทัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าระหว่างที่ลงทุน จะมีช่วงที่ดีและปีที่แย่ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้น ต้องติดตามสถานการณ์ ข่าวสารข้อมูล และหากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุน ก็ต้องหาทางแก้ไข กําหนดกลยุทธ์การลงทุนใหม่ หรือโยกย้ายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

เชื่อหรือไม่ว่า…เพียงแค่รู้จักการใช้เงินให้ถูกต้อง รู้จักเก็บ หาช่องทางลงทุน และที่สำคัญรู้จักประหยัด ก็ทำให้ร่ำรวย มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats