×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

โลกว้าวุ่น! ลงทุนอะไรดี?

337

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

เมื่อเศรษฐกิจโลกไทย ยังคงเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทาย  

จะลงทุนอะไรดี? ปรับพอร์ตอย่างไรให้รอด?  

 

กับ คุณกวี ชูกิจเกษม Head of Research and Content บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats