×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ล็อกผลตอบแทนที่มั่นคงในสภาวะตลาดที่ผันผวน กับหุ้นกู้ SCBX

287

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Youtube | Facebook | TikTokInstagramLine 

 

ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวน อาจทำให้ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่มาก แต่ยังให้ผลตอบแทนสม่ำเสมออย่าง ‘หุ้นกู้’ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

 

โอกาสลงทุนครั้งใหม่ ผลตอบแทนดี กับหุ้นกู้จาก SCBX 

 

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของประเทศ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยหุ้นกู้ SCBX เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ (ระดับ 2) ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งหุ้นกู้ของ SCBX ถือว่ามีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีหากเทียบกับหุ้นกู้ที่เสนอขายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  

 

ทำไมต้องหุ้นกู้ SCBX ?  

 

เหตุผลสำคัญ คือหุ้นกู้ SCBX มาพร้อมจุดเด่นหุ้นกู้ระดับคุณภาพสูงสุด มีอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้ม ‘Stable’ และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ ‘AA+(tha)’ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

 

จากข้อมูลของสมาคมตราสารหนี้ไทย หุ้นกู้ของ SCBX เป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567) สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน มีการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

หุ้นกู้ SCBX จองสะดวก เข้าถึงง่าย 


ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อหุ้นกู้ SCBX ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แอป SCB EASY โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ในวันที่ 14-20  มิถุนายน 2567 

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

 

และอย่าลืม…เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจองซื้อหุ้นกู้ SCBX ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ผ่านแอป SCB EASY หรือดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ เปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D 

 

บทสรุป: แม้หุ้นกู้ SCBX จะมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อดูผลตอบแทนที่ได้ 3.10% ต่อปีแล้ว ถือว่าน่าสนใจ นี่จึงเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยกับหุ้นกู้ระดับคุณภาพสูงสุด ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับเราได้นั่นเอง 

  

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

#WealthMeUp #SCBX #หุ้นกู้SCBX

Related Stories

amazon anti fatigue mats