×

Tag กองทุนรวมโครงสร้างพื้น

Thailand Future Fund vs. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่น

Thailand Future Fund หากเปรียบเทียบกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทุนอื่นๆ แล้ว น่าสนใจหรือไม่ ให้ผลตอบแทนแตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน

รู้จัก Thailand Future Fund

Thailand Future Fund กำลังจะเสนอขายช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ มันคืออะไร น่าสนใจมั้ย เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน มาดูกันดีกว่า

ทำความรู้จัก DIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

World Economic Forum ระบุว่าข้อมูลบนโลกออนไลน์เติบโตถึง 400 ล้านเท่าในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีปริมาณสูงถึงปีละ 44 ล้านล้านกิกะไบต์ในปี 2020 (มากกว่าปี 2013 ถึง 10 เท่า) มิตรรักการเงินที่ไม่อยากพลาดโอกาสนี้ มาลองทำความรู้จักกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

amazon anti fatigue mats