×

Tag การลงทุนวัยเกษียณ

วัยเกษียณ...ต้องสู้!

เกษียณแล้ว…มีเรื่องอะไรที่ต้องสู้บ้าง?

รีบเช็กและเตรียมพร้อมก่อนที่ “Retire” จะกลายเป็น “Re-tired”

7 ตัวช่วยการออม เพื่อใช้ใน "วัยเกษียณ"

ใครที่อยาก “วางแผนเกษียณ” แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง? เช็กเลย! 7 ตัวช่วยการออม เพื่อใช้ใน “วัยเกษียณ”

5 เงินก้อนที่ "คนวัยเกษียณต้องมี"

เงินก้อนสุดท้ายในวัยเกษียณ ควรแบ่งให้อยู่ถูกที่ถูกทาง โดยควรแบ่งเงินออกเป็น 5 ก้อน เพื่อให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

เทคนิคบริหารเงินหลังเกษียณ

พามาดู “เทคนิคบริหารเงินหลังเกษียณ” เพราะกฏ 2 ข้อสำหรับการเงินหลังเกษียณ คือ ข้อแรกอย่าทำให้เงินหมด ข้อสอง…อย่าลืมกฎข้อแรก

เงินจะหมดเมื่อไหร่ ถ้าไม่ลงทุนหลังเกษียณ

เคยรู้หรือไม่? เงินก้อนที่คุณเก็บไว้ใช้หลังเกษียณจะหมดลงเมื่อไหร่หากทยอยใช้เงินไปเรื่อยๆ ลองมาดูกัน…ใช้เงินก้อน+ไม่ลงทุน = เงินหมดไว | ใช้เงินก้อน+ลงทุน = เงินหมดช้าลง

5 เหตุผลทำแผนเกษียณพัง

นี่คือ 5 อุปสรรคสำคัญของการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายเกษียณ.. มีเป้าหมายเยอะ | ไม่คิดเผื่อ | นำเงินเกษียณไปใช้ก่อน | หวังพึ่งลูกหลาน | ไม่ต้องวางแผนเกษียณก็อยู่ได้

amazon anti fatigue mats