×

Tag การศึกษา

#เราต้องรอด Special : “เรียนหนัก แต่ไม่เรียนรู้” ปัญหาการศึกษาที่หนักกว่า COVID-19

#เราต้องรอด Special : “เรียนหนัก แต่ไม่เรียนรู้” ปัญหาการศึกษาที่หนักกว่า COVID-19 กับ ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ ครูวิทยาศาสตร์ จบด้านฟิสิกส์การแพทย์จาก UCLA

amazon anti fatigue mats