×

Tag การเดินทาง

ใครอยากเที่ยว “เกาหลีใต้” ยกมือขึ้น

ใครอยากเที่ยว “เกาหลีใต้” ยกมือขึ้น[Full Version] สรุปขั้นตอน – เอกสารที่ต้องเตรียม (ทั้งขาเข้า-ออก) เกาหลีใต้ 

อยากเพิ่ม “เวลา” ต้องทำ 5 สิ่ง

คนเราทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่หลายคนมักคิดว่าเวลาที่มีอยู่ไม่เคยพอ ถ้าอยากรู้สึกว่ามี “เวลา” มากขึ้น ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดู

amazon anti fatigue mats