×

Tag ขาดทุนคือกำไร

ข. ขาดทุนคือกำไร

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ข.ขาดทุนคือกำไร | ในการลงทุนดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ให้มองถึงผลสำเร็จของงานในลักษณะความคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน คือมองถึงผลสำเร็จที่จะมีต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน มากกว่าผลกำไรซึ่งเป็นตัวเงิน อันเป็นหลักที่พระองค์ทรงเรียกว่า “ขาดทุนคือกำไร”

amazon anti fatigue mats