×

Tag ค่ายา

เปรียบเทียบราคายาที่โรงพยาบาลเอกชนจ่ายให้คนไข้

ไม่เจ็บ ไม่จน!! เพราะเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนมี “ค่า” ทันที โดยเฉพาะค่ายา ไปดูกันหน่อยยาที่โรงพยาบาลเอกชนมักจ่ายให้คนไข้ ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะ

amazon anti fatigue mats