×

Tag จัดลำดับความสำคัญ

ว่าด้วยการ “ใช้เวลา”

ทุกคนต่างมีเวลา 24 ชม. เท่ากัน แต่สร้างผลลัพธ์ของการใช้เวลาได้แตกต่างกันเหลือเกิน ลองย้อนกลับไปนึกถึงเพื่อนร่วมรุ่นสมัยประถม มัธยม หรือมหาวิทยาลัย เราพอจะเห็นกันใช่ไหม…เห็นความแตกต่างของหน้าที่การงาน ฐานะ และชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและเรา…

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? อะไรเป็นตัวสร้างความห่างเหล่านี้ขึ้น ทำไมอัตราเร่งของพวกเขาและเราถึงไม่เท่ากัน…

amazon anti fatigue mats