×

Tag ตามรอยพ่อ-คำพ่อสอน-ธนาค

ธ. ธนาคารข้าว

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาปลูกข้าวไม่พอกิน โดยเมื่อชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ให้นำข้าวมาคืนธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวจำนวนเล็กน้อย ธนาคารก็จะมีข้าวให้คนในชุมชนกู้ยืมในโอกาศต่อไป

amazon anti fatigue mats