×

Tag ถูกเลิกจ้าง

มีเงินฉุกเฉินเท่าไหร่ ถึงรอด?

ถ้าต้องใช้เงินฉุกเฉิน คุณทำยังไง? ถ้าต้องการใช้เงินตอนนี้ 30,000 บาท มีเงื่อนไขว่าห้ามยืมคนอื่น ห้ามกดจากบัตรเงินสด ห้ามเอาเงินออมมาใช้ คุณมีเงินก้อนนี้มั้ย?

ถูกเลิกจ้าง เขียนใบลาออกดีมั้ย

ถ้าวันนึง ต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะบริษัท “เลิกจ้าง” เราควรเขียน “ใบลาออก” เองมั้ย ถ้าทำจะ “ได้” หรือ “เสีย” อะไรบ้าง

amazon anti fatigue mats