×

Tag ทองคำ

"ทองคำ" ยังเป็น "Safe Haven" อยู่หรือไม่?

ในช่วงที่ราคาทองคำมีความผันผวนสูงแบบนี้ จึงมีคำถามตามมาว่า ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย (Safe Haven) อยู่หรือไม่?

"ทองคำ" กับ "ความเสี่ยง"

เมื่อขึ้นชื่อว่า “การลงทุน” ย่อมมี “ความเสี่ยง” แล้วความเสี่ยงของการลงทุนใน “ทองคำ” คืออะไร มาดูกัน… ความเสี่ยงด้าน Credit | ความเสี่ยงด้าน Liquidity | ความเสี่ยงด้าน Market

1O กองทุนรวมทองคำ ผลงานโดดเด่น

มีคำถามว่า “วันนี้ซื้อทองคำได้หรือไม่” เนื่องจากราคาทองคำได้ปรับพุ่งขึ้นมาโดยตลอด คำตอบคือ ซื้อได้ แต่เป็นการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวหรือเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งหากแนวคิดเป็นแบบนี้ การลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคำ น่าจะตอบโจทย์ได้เหมาะสม

“ทองคำ” ไปต่อหรือพอแค่นี้

เมื่อราคาทองคำปีนี้ +29% (ทองคำไทย +35%) สูงสุดในประวัติการณ์ คำถามคือ… อะไรดันทองคำพุ่งแรงขนาดนี้? จะมีอะไรทำ ‘ทองคำเปลี่ยนทิศ’? ไปต่อ หรือ พอแค่นี้?

ลงทุน "ทองคำ" แบบไหนดี?

“ทองคำ” เป็นสินทรัพย์ที่หลายคนสนใจ ในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ วันนี้มีการลงทุนในทองคำ 3 รูปแแบบมาฝาก มีอะไรบ้างมาดูกัน…1.ทองคำแท่ง
2.กองทุนทองคำ 3.Gold Futures/Gold Online

"ราคาทองคำ" ขึ้นลงจากอะไร?

ปัจจัยที่กระทบต่อราคาทองคำใน “ตลาดโลก”

1.เงินดอลลาร์สหรัฐ
2.ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ
3.ความเสี่ยงทางการเมืองและระบบการเงิน
4.อุปสงค์และอุปทานทองคำของโลก

ปัจจัยที่กระทบต่อราคาทองคำ “ในประเทศไทย”

1.ราคาทองคำในตลาดโลก
2.ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐ
3.อุปสงค์และอุปทานทองคำในประเทศ