×

Tag ท้อ

ท. ท้อ

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ท. ท้อ | “ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือ ความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”

amazon anti fatigue mats