×

Tag นักลงทุนต่างชาติ

ทำไมนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย (อีกแล้ว)

เกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมา ทำไมต่างชาติถึงกลับมาขายหุ้นไทยเกือบทุกวันทำการ และขายสุทธิออกไปแล้วถึง 15,129 ล้านบาท?

“ฝรั่งซื้อหุ้นอะไร?”

ปีที่แล้ว นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยไปมาถึง 2.87 แสนล้านบาท แต่ก็ไม่ได้ขายหุ้นทุกตัว เพราะยังมีอีกหุ้นหลายตัวที่ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

amazon anti fatigue mats