×

Tag บลจ-ยูโอบี

UOBAM แนะเพิ่มน้ำหนักลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ

ลงทุนอะไรดี? ในภาวะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง และตลาดหุ้นผันผวน บลจ.ยูโอบี มองว่า การลงทุนในตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ส่วนด้านหุ้น แนะนำกองทุนที่มีการกระจายตัวของสินทรัพย์ และเน้นหุ้นคุณภาพสูงเป็นหลัก

UOBAM ชี้ช่องลงทุนรับศก.ชะลอตัว

บลจ.ยูโอบี แนะนำให้ลงทุนสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ประเมินดัชนีหุ้นไทยปีนี้แตะ 1,750 พร้อมคาดตลาดกองทุนรวมเติบโตประมาณ 5-10%