×

Tag บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด VS. สินเชื่อเงินสด แตกต่างกันอย่างไร ?

รู้ไว้สักนิดก่อนคิดเป็นหนี้ ถ้าเราเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินว่ามีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร ก็จะยิ่งตอบโจทย์ความจำเป็นในการกู้เงินมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อปิดความเสี่ยงปัญหาทางการเงินที่อาจจะตามมา

มีเงินฉุกเฉินเท่าไหร่ ถึงรอด?

ถ้าต้องใช้เงินฉุกเฉิน คุณทำยังไง? ถ้าต้องการใช้เงินตอนนี้ 30,000 บาท มีเงื่อนไขว่าห้ามยืมคนอื่น ห้ามกดจากบัตรเงินสด ห้ามเอาเงินออมมาใช้ คุณมีเงินก้อนนี้มั้ย?