×

Tag ประกันชีวิตแบบบำนาญ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี "การออมเพื่อการเกษียณ"

เช็กเลย… สิทธิประโยชน์ทางภาษี “การออมเพื่อการเกษียณ” ที่นอกจากจะ “ช่วยลดภาระทางภาษี” ได้แล้ว ยังเป็นตัวช่วยในการ “วางแผนเพื่อการเกษียณ” ได้อีกด้วย…

วางแผนประกันให้เหมาะกับ "วัยกลางคน"

“ประกันชีวิต” มีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีลักษณะของ “ความคุ้มครอง” และ “ผลประโยชน์” ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจและวางแผนให้ดีก่อนซื้อประกันชีวิต

รู้เงื่อนไขประกันชีวิต…ไม่พลาดสิทธิลดหย่อน

ถ้าเราซื้อประกันชีวิตแบบที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แต่บังเอิญมีเหตุต้องหยุดจ่ายหรือยกเลิกกรมธรรม์ เราต้องคืนภาษีที่ได้ลดหย่อนมารึเปล่า มีเงื่อนไขอะไรต้องรู้บ้าง?

amazon anti fatigue mats