×

Tag ผลประโยชน์

สิทธิ “เจ้าหนี้” ผู้เอาประกันชีวิต

ใครมีลูกหนี้ คงไม่อยากให้ลูกหนี้ตาย เพราะกลัวหนี้สูญ แต่ถ้าตายและมีประกันชีวิตไว้ เจ้าหนี้จะมีสิทธิจากเงินประกันชีวิตของลูกหนี้รึเปล่า?

ประเสริฐตาย ใครอดเงินประกัน

ใครฆ่าคุณประเสริฐ? คือคำถามยอดฮิตของช่วงนี้ แม้จะยังไม่รู้ว่าใครฆ่า แต่รู้รึเปล่าว่า ถ้าบังเอิญคุณประเสริฐทำประกันชีวิตไว้ ใครบ้างที่จะอดรับผลประโยชน์แน่ๆ

amazon anti fatigue mats