×

Tag ผู้เชี่ยวชาญ

หุ้น หรือ กองทุน เลือกแบบไหน ถามใจเธอดู

ในภาวะตลาดหุ้นผันผวน หลายคนเริ่มจุกอก และตั้งคำถามว่า ควรจะลงทุนแบบไหนเพื่อผลตอบแทนคุ้มค่า เหมาะกับตัวเองและสถานการณ์มากที่สุด ไม่ยาก แค่สำรวจตัวเอง 5 ข้อ ก็จะรู็แล้วว่า จะลงทุนแบบไหนดี

amazon anti fatigue mats