×

Tag ภาคการเงิน

โลกการเงิน-การลงทุน ก้าวไปอีกขั้นกับ NDID

ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลก หากจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแบบด่วน ๆ  คุณไม่จำเป็นต้องไปธนาคารอีกต่อไป เพราะโลกการเงิน-การลงทุนก้าวไปอีกขั้น กับ แพลตฟอร์มกลางที่ใช้ยืนยันตัวตน หรือ National Digital ID (NDID ) แล้วข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัยแค่ไหน Wealth Me Up พาไปหาคำตอบ

amazon anti fatigue mats