×

Tag รายรับ

ถึงเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องทำ “บัญชีรับ-จ่าย”

เรื่องนี้สำคัญ!! ทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะยื่นเสียภาษีด้วยวิธีหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา หรือ หักตามจริง ก็ต้องทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย นอกจากจะทำให้ยื่นภาษีได้ครบถ้วนแล้ว ยังทำให้เรารู้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่ แท้จริงแล้วมีกำไร หรือ ขาดทุน

Checklist สุขภาพการเงิน

เผลอแป๊บเดียว ก็กำลังจะผ่านครึ่งปีกันอีกแล้ว เป้าหมายการเงินที่วางไว้ยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่า ทำตามแผนไปได้แค่ไหนแล้ว ต้องเช็กกันหน่อย

amazon anti fatigue mats