×

Tag ล้ม

“ความล้มเหลว” สู่ “ความสำเร็จ” ที่ยิ่งใหญ่ ของ Elon Musk

ทุก “ความฝัน” ล้วนมี “อุปสรรค” รอเราอยู่เสมอ… พยายามอย่าให้ “อุปสรรค” มาเป็น “ปัญหา” ทำลายความฝันเรา แต่จง “เรียนรู้” และใช้มันให้เป็น “บันได” เพื่อก้าวสู่ “ความสำเร็จ” ดีกว่า…

amazon anti fatigue mats