×

Tag วัยเกษียณ

เกษียณ..."สุข"

ไม่ว่าจะวัยไหน “ความสุข” ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ยิ่งคนที่ทำงานมาทั้งชีวิต แน่นอนว่าความฝันคงหนีไม่พ้นการได้ใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอย่างมีความสุข ว่าแต่เราจะทำอย่างไรให้เกษียณ “สุข” ลองมาเช็กและเตรียมพร้อมก่อนเกษียณกันดีกว่า

5 เหตุผล ควรคงเงินและขอรับเป็นงวดจาก "PVD"

เอายังไงดีกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หลังเกษียณ สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ลองมาเช็ก 5 เหตุผลที่ควรคงเงินและขอรับเป็นงวดจาก PVD กันหน่อยดีกว่า

วัยเกษียณ...ต้องสู้!

เกษียณแล้ว…มีเรื่องอะไรที่ต้องสู้บ้าง?

รีบเช็กและเตรียมพร้อมก่อนที่ “Retire” จะกลายเป็น “Re-tired”

7 ตัวช่วยการออม เพื่อใช้ใน "วัยเกษียณ"

ใครที่อยาก “วางแผนเกษียณ” แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง? เช็กเลย! 7 ตัวช่วยการออม เพื่อใช้ใน “วัยเกษียณ”

4 อย่างที่คนวัยเกษียณ “จ่ายน้อยลง”

ถ้าพูดถึงผู้ที่กำลังเข้าสู่ “วัยเกษียณ” ส่วนใหญ่มักกังวลว่าเงินที่เก็บเอาไว้อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต แต่ในความจริงนั้นเมื่อเกษียณไปแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แทบไม่ต้องใช้จ่ายเลย…

5 เงินก้อนที่ "คนวัยเกษียณต้องมี"

เงินก้อนสุดท้ายในวัยเกษียณ ควรแบ่งให้อยู่ถูกที่ถูกทาง โดยควรแบ่งเงินออกเป็น 5 ก้อน เพื่อให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

amazon anti fatigue mats