×

Tag ศิรัถหัดเขียน

“น้อยนิด…แต่มหาศาล”

นิยาม “ความสุข” ของคนในยุคนี้คืออะไรนะ?

อาจเพราะสังคม แชร์ อวด โชว์ ในยุคปัจจุบันทำให้ใครต่อใครตีกรอบ “ความสุข” จากสิ่งภายนอกที่ต้อง เยอะ ล้น เหลือ เกิน ไว้ก่อน เพราะนั่นคือสิ่งที่คิดว่าดี และน่าจะทำให้มี “ความสุข”

แต่สุดท้ายความเยอะ ล้น เหลือ เกิน…อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป

เงิน vs. กีฬา

คนจำนวนไม่น้อยเปรียบเทียบ ‘การวางแผนการเงิน’ กับ ‘กีฬา’ อยากรวย = อยากชนะ จัดพอร์ต = จัดทีม กลยุทธ์ = รุก-รับ กีฬาที่จบภายในวัน ไม่ยากเท่า การเงินที่เป็นเรื่องตลอดชีวิต

ดีที่ 'ผิดหวัง'

เวลาเรา ‘ตั้งเป้าหมาย’ จะในแง่ของ ‘ชีวิต’หรือ ‘การเงิน’ ก็ตาม บางครั้งอาจไม่สำคัญว่าเราทำสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ แต่อยู่ที่เรา ‘ตั้งใจรับผิดชอบความฝันของตัวเองรึเปล่า’

เรียกพี่ว่า ‘Freelance’

ไม่ใช่แค่ ‘ฝีมือ’ เท่านั้นที่เป็นที่ต้องการในวงการ ‘Freelance’ แต่ต้องหมายรวมถึง ความรับผิดชอบ วินัย น้ำใจ และที่สำคัญคือ ‘นิสัย’ ที่จะได้รับการ ‘บอกต่อ’ อย่างง่ายดายทั้งแง่ดี และในทางตรงกันข้าม

“เด่นให้ถูกที่ ดีให้ถูกเวลา”

“วงออร์เคสตรา” ก็คงเหมือนกับ “ชีวิตการทำงาน” ของใครหลายคน… ถ้าวันนี้เราไม่ใช่ ‘ผู้นำ’ หรือ ‘วาทยากร’ ก็ใช่ว่าไม่สำคัญ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นใคร หากแต่อยู่ที่เรา ‘ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วหรือยัง’

ข้อคิดของคนหนีเที่ยว ;)

ทุกครั้งที่ออกเดินทางมักได้แง่มุมใหม่ๆ มาเติมเส้นประสบการณ์เสมอ เราไม่รู้อะไรอีกหลายสิ่งในผืนแผ่นดินนี้…การท่องเที่ยวทำให้เรารู้ว่า… แท้จริงแล้ว เราเป็นแค่เพียงคนตัวเล็กในโลกใบใหญ่ ไม่ใช่คนตัวใหญ่ในโลกของตัวเอง

amazon anti fatigue mats