×

Tag สามัคคี

ส. สามัคคี

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ส. สามัคคี | มีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เน้นย้ำถึงความสามัคคีของคนในชาติมีความตอนหนึ่งว่า “ประเทศชาติก็เหมือนกัน ถ้าร่วมกันจริงๆ ก็อยู่ได้ แต่ถ้ามาคิดดู ในประเทศหนึ่งๆ มักชอบแบ่งพวกกัน…แบ่งกันทั้งนั้น แต่ถ้าแบ่งกันมากเกินไป อยู่กันไม่ได้ ต้องช่วยกันทั้งนั้น…”

amazon anti fatigue mats