×

Tag สินไหมทดแทน

เมาแล้วขับ ประกันจ่ายมั้ย?

หลายคนซื้อประกันรถยนต์ เพราะคิดว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไร ประกันต้องจ่ายแน่ๆ แต่ก็มีบางกรณีเหมือนกัน ที่ประกันไม่จ่าย มีอะไรบ้าง ไปดูกัน?

รู้สิทธิเรียกสินไหมทดแทน “ประกันรถยนต์”

เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์สุดหวง จะเรียกค่าเสียหายจากประกันยังไงดี เพราะมีทั้งประกันพ.ร.บ.ภาคบังคับ และประกันภาคสมัครใจอีกต่างหาก

ประเสริฐตาย ใครอดเงินประกัน

ใครฆ่าคุณประเสริฐ? คือคำถามยอดฮิตของช่วงนี้ แม้จะยังไม่รู้ว่าใครฆ่า แต่รู้รึเปล่าว่า ถ้าบังเอิญคุณประเสริฐทำประกันชีวิตไว้ ใครบ้างที่จะอดรับผลประโยชน์แน่ๆ

amazon anti fatigue mats