×

Tag อาชีพไส้แห้ง

อาชีพ “ไส้แห้ง”

ผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยล่าสุดปี 2560 พบว่า 4 ใน 5 อาชีพยอดนิยม คือ ครู, แพทย์, ทหาร และตำรวจ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปสัก 20-30 ปี มั่นใจว่าว่าเด็กไทยในยุคนั้น ก็คงเลือกตอบ 4 อาชีพนี้เหมือนกัน แม้โลกจะเปลี่ยนไปเท่าไร เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน แต่ความคิดเด็กไทยยังคงอยู่ที่เดิม แล้วอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มุมมองของเยาวชนไทยยังไม่หลากหลายและเปิดกว้าง?

amazon anti fatigue mats