×

Tag เกษียณ

4 โรคร้ายทางการเงิน

นอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีอีกโรคที่กำลังระบาดไปทั่ว ทั้งที่คนนั้นอาจจะตั้งใจเป็นหรือไม่ก็ตาม มีโรคอะไรบ้าง มาดูกัน… โรคทรัพย์จาง | โรคความต้องการในโลหิตสูง | โรคหมดไหลย้อน | โรคปวดเกษียณ

อายุเท่านี้...จัดพอร์ตยังไง?

อายุก็เยอะขึ้นทุกวัน…เงินเก็บก็ยังไม่มี แถมไม่รู้ว่าจะจัดสัดส่วนการลงทุนยังไงให้มีเงินใช้หลังเกษียณ…และนี่เป็นวิธีการง่ายๆในการจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับช่วงอายุของเรา

นับอายุงาน PVD ยังไง?

ลาออกจาก PVD เสียภาษียังไง? สงสัยมั้ยว่า ถ้าเราลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ยังไง หลักๆ ถ้ายังไม่เกษียณ ก็จะดูกันที่อายุงาน ส่วนจะคำนวณยังไง มาดูกัน

amazon anti fatigue mats