×

Tag เกษียณ

5 ประเภทของ Financial Independence คุณอยากมีชีวิตเกษียณแบบไหน?

คุณอยากมีชีวิต “เกษียณ” แบบไหน?
ชวนมาดู 5 ประเภท “FinancialIndependence”…แบบไหนเหมาะกับคุณ มาดูกันเลย

3 สินทรัพย์สำคัญ สำหรับวางแผนเกษียณ

‘วางแผนเกษียณ’…ไม่ได้เตรียมแค่เรื่องเงินเท่านั้น3 สินทรัพย์สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตหลังเกษียณที่สมบูรณ์แบบ
มีอะไรบ้าง…มาดูกันเลย

อยากเกษียณตอนอายุ 55 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง

อยากเกษียณก่อนกำหนด! ตอนอายุ 55 ปี!วางแผนให้ดีก่อนเกษียณ…ต้องเตรียมอะไรบ้าง มาดูกันเลย

อยู่บ้านพักผู้สูงวัย…ต้องจ่ายเท่าไร?

ต้องเตรียมเงินแค่ไหน…ถ้าอยากมีคนดูแลช่วงปั้นปลายชีวิต?วันนี้ Wealth Me Up รวมมาให้กับ “ค่าใช้จ่าย” เมื่ออยากไปอยู่บ้านพักผู้สูงวัย

เกษียณ 1O ล้านต้องลงทุนเท่าไร?

อยากมีเงินเพื่อเกษียณ 10 ล้าน แต่ไม่รู้จะต้องเก็บเท่าไร?วันนี้เรามีคำตอบ จะเป็นอย่างไร มาดูกันเลย…

เหตุผลที่ไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เงินหลังเกษียณไม่พอใช้คือ ‘การมีรายจ่ายที่มากเกินไป’ วันนี้เรามาดูว่า ‘คนอเมริกัน’ เขามักหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

amazon anti fatigue mats