×

Tag เงินชดเชย

5 สิ่งต้องเช็ก เมื่อตกงาน

พิษ COVID-19 ทำให้หลายคนว่างงาน อย่างแรกเมื่อคุณ “ตกงาน” ขอให้มี “สติ” แล้วค่อยๆ เช็ก 5 สี่งนี้… เงินสด | เงินฉุกเฉิน | เงินชดเชย | หนี้สิน | ประกันสังคม

ถูกเลิกจ้าง เขียนใบลาออกดีมั้ย

ถ้าวันนึง ต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะบริษัท “เลิกจ้าง” เราควรเขียน “ใบลาออก” เองมั้ย ถ้าทำจะ “ได้” หรือ “เสีย” อะไรบ้าง

amazon anti fatigue mats