×

Tag เงิน

First Jobber เก็บเงินยังไงให้อยู่

First Jobber หรือคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่โลกการทำงาน…ก็มีเงินเก็บได้! ออมตั้งแต่รายได้ก้อนแรกจากการทำงาน…ก็เก็บเงินจนถึงเป้าหมายได้

ห่วงนโยบาย Digital Wallet กระทบราคาของเงิน

นักเศรษฐศาสตร์ ห่วงนโยบายแจกเงิน Digital Wallet กระทบวินัยทางการคลัง และปัญหาอาจลามไปจนกระทบราคาของเงินบาท

DCA เดือนละ 75O บาท ก็มีเงินล้านได้

เงินวันละ ฿25 = เดือนละ ฿750…DCA ต่อเนื่อง 35 ปี ก็มี ‘เงินล้าน’ ได้…เริ่มเร็ว “ดีกว่า” เริ่มช้า – เริ่มช้า “ดีกว่า” ไม่เริ่ม

เงินสำรองฉุกเฉิน ยุคนี้มีเท่าไหร่ถึงพอ ? 

เงินสำรองฉุกเฉิน ตัวช่วยยามวิกฤต 3-6 เท่าอาจไม่พออีกต่อไป แล้วยุคนี้…ต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอ ?

1O นิสัยพารวย

10 นิสัยของคนรวย อยากรวย…ต้องทำแบบนี้!

‘รวย’ ด้วยรายได้ 3 ทาง 

รายได้ 3 ทางที่จะนำไปสู่ ‘ความรวย’… Active Income: ใช้แรงทำเงิน… Passive Income: ให้เงินทำงาน… Passion Income: ปั้นความชอบเป็นเงิน

amazon anti fatigue mats