×

Tag แชร์

ช. แชร์

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ช. แชร์ | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเตือนสติแก่ผู้เล่นแชร์ไว้มีใจความตอนหนึ่งว่า “การทำแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสำคัญ”

amazon anti fatigue mats