×

Tag 996

เหรียญ 2 ด้านของจีน

‘จีน’ เหรียญ 2 ด้านที่คุณอาจไม่รู้! มีเศรษฐีพันล้าน$ เกือบ 400 คน แต่…อันดับความสุขของประเทศอยู่ท้ายตาราง ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แต่…เวลาพักผ่อนเฉลี่ย 2.27 ชม.ต่อวัน คุณอยากอยู่ประเทศนี้มั้ย?

amazon anti fatigue mats