×

Tag go-jek

รู้ลึกซึ้ง รู้จักต่อยอด เคล็ดลับบอส Go-Jek

รถติดแบบสาหัสเป็น “pain point” สำหรับชาวอิเหนา แต่ก็กลายเป็นช่องทางทำธุรกิจของคนที่มองเห็นโอกาสอย่าง ‘Nadiem Makarim’ ผุดธุรกิจสตาร์ทอัพ ‘Go-Jek’ แอพพลิเคชั่นให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างเมื่อปี 2553

amazon anti fatigue mats