×

Tag kylie-jenner

เคล็ดลับอายุน้อย รวยพันล้าน

อายุ 20 ปลายๆ คิดว่าจะมีเงินเท่าไหร่? แต่สำหรับเธอคนนี้ อายุเพียง 21 ปี ก็รวยระดับพันล้านแล้ว เธอทำยังไง?