×

Wealth Me Up W VDO

"ฟรีแลนซ์" หมดห่วงเรื่องเงิน...ใช้ - เก็บ - ลงทุน แบบนี้! | ลงทุนนิยม EP.271

กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ฟรีแลนซ์หมดห่วงเรื่องเงินใช้เก็บลงทุน แบบนี้!

 

3:08 | เปิดรายการ

3:54 | ข้อดีเรื่องเงินสำหรับฟรีแลนซ์

9:13 | รายได้ไม่แน่นอน จัดการอย่างไร?

14:12 | คำแนะนำเรื่องภาษี 

20:50 | “ฟรีแลนซ์ตั้งเป้าหมายการเงินอย่างไร?

25:27 | ลงทุนแบบไหนให้ตอบโจทย์?

30:30 | สิ่งที่ฟรีแลนซ์ มักพลาดเรื่องเงิน

36:30 | สิ่งที่ทำให้ฟรีแลนซ์ประสบความสำเร็จเรื่องเงิน

 

ร่วมพูดคุยกับ

คุณราชันย์ ตันติจินดา CFP® นักวางแผนการเงิน

ศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการ

Related Stories

amazon anti fatigue mats