×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ 21 ก.พ. 2561

1,581

 

คลังเร่งรวม 3กรมภาษี ตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร โดยจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (Semi Autonomous Revenue Agency : SARA) มีหน้าที่หลักคือการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายการจัดเก็บภาษีของแต่ละกรมรวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน แต่มีความเป็นอิสระคล้ายกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีในปี 2504-27 คิดเป็น 13.3% ต่อจีดีพี ปี 2535-60 เพิ่มเป็น 17.9% ถือว่าน้อยมาก โดยอันดับรายได้จากการจัดเก็บภาษี 127 ประเทศทั่วโลก ไทยอยู่อันดับที่ 62 เท่านั้น สะท้อนการจัดเก็บภาษีของไทยที่ยังไม่เพียงพอ

 

ขายออนไลน์ต่ำกว่า1.8ล้าน ไม่ต้องจดทะเบียน

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่เป็นบุคคลธรรมดา

หากมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการต่ำกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท รวมทั้งเป็นผู้ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จะไม่ถือว่าเป็นผู้ทำธุรกิจตลาดแบบตรง และไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจกับ สคบ.

 

ทิศทางประกันขาขึ้น เน้นแบบผู้สูงวัย

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจประกันชีวิตปี 61 สมาคมฯ คาดว่าจะขยายตัวได้ 4-6% หรือประมาณ 6.25-6.37 แสนล้านบาท อนิสงฆ์การนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15,000 บาท โดยยอดเมื่อปีที่แล้วมีประกันสุขภาพเดือน ม.ค.-ก.ย. 60 จำนวน 46,337 ล้านบาท เติบโต 7.42% และปี 61 จะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 10%

ด้านแบบกรมธรรม์ที่นิยมจะเน้นประกันวางแผนเกษียณอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือเงินได้ประจำ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งเหมาจ่าย ความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่าง ๆ อันเนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาลที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี

 

สินค้าไทย โดนจีนก๊อป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับร้องเรียนว่ามีสินค้าไทยยี่ห้อดังๆ ถูกผู้ประกอบการรายย่อยของจีนผลิตสินค้าเลียนแบบ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาแก้ไอ เครื่องดื่ม นม ยาหม่อง ยาดม ชา และสินค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ พบว่าผู้ที่ผลิตสินค้าเลียนแบบของไทยทำกันเป็นขบวนการในลักษณะกองทัพมด มีการตั้งโรงงานหรือโกดังแบบเคลื่อนที่เร็ว คือ 2-3 เดือนย้ายไปตั้งที่อื่น ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะปราบปรามได้หมด

 

ธปท.ลดอุ้มค่าเงินบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศผ่อนผันหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทในช่วงนี้ที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำลังเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาส่งมอบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จากเดิมทีบวก 3 คือหลังวันซื้อขาย 3 วัน เหลือทีบวก 2 หรือหลังวันซื้อขาย 2 วัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานวันที่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาส่งมอบ

 

ที่มา: โพสท์ทูเดย์, อินโฟเควส์, เดลินิวส์

ภาพ: 362degree

 

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats