×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

บ. แบดมินตัน

2,057

 

กีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรด ในอดีตพระองค์ทรงแบดมินตันเป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์ ในสวนจิตรลดา ทรงตั้งชื่อทีมว่า จิตรลดา ผู้ร่วมทีมมีเช่น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ม.ล. บัว กิติยากร ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ฯลฯ พระองค์โปรดทรงแบดมินตันประเภทคู่และประเภทสามคน อดีตแชมป์โลกชาวมาเลเซีย ชื่อ ว่องเปงสูน และแชมป์โลกชาวเดนมาร์กชื่อ เออร์แลนคอร์ป เคยเข้าเฝ้าถวายการสอนเป็นครั้งคราว

 

ในยุคสมัยที่กีฬาแบดมินตันของประเทศยังไม่ได้เข้าอันดับโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันว่า

 

“กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กีประเภทที่คนไทยสามารถที่จะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านพละกำลังมากจนเกินไป”

 

เมื่อนักแบดมินตันของไทยจะต้องไปแข่งขันกับนักแบดมินตันระดับโลกพระองค์จะรับสั่งกับนักกีฬาไทยด้วยความเป็นห่วง เช่นครั้งหนึ่งเมื่อ เจริญ วรรธนะสิน จะแข่งกับเออร์แลนคอร์ป พระองค์รับสั่งว่าเออร์แลนคอร์ปเป็นนักแบดมินตันที่มีลูกตบหนัก และทรงแนะนำว่าจะแก้ด้วยวิธีใด

 

ความเอาพระราชหฤทัยใส่ของพระองค์นับเป็นสิ่งที่ทำให้วงการแบดมินตันไทยตื่นตัวจนมีความก้าวหน้าในปัจจุบัน

 

แม้ระยะหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมิได้ทรงแบดมินตันอีก แต่ยังคงสนพระราชหฤทัยในกีฬาประเภทนี้เช่นเดิม โดยทรงติดตามทอดพระเนตรการถ่ายทอดการแข่งขันทางโทรทัศน์อยู่เสมอ

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats