×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

อะไรดี? ประกันชีวิต กับ ตราสารหนี้

7,067

 

มีเงิน | ไม่ชอบเสี่ยง

 

ใครที่เป็นคนกลุ่มนี้คงลำบากใจไม่น้อย เพราะนาทีนี้…จะฝากเงิน ดอกเบี้ยก็ต่ำ | จะซื้อหุ้นกู้ ก็เสี่ยง | จะซื้อกองทุนตราสารหนี้ ก็กำลังจะโดนเก็บภาษีอีก | จะฝากสหกรณ์ ก็ให้เฉพาะสมาชิก

 

ทำให้คนมีเงินจำนวนไม่น้อยหันมามอง “ประกันชีวิต” ในฐานะอีกทางเลือกหนึ่งของการออม แต่ก็ยังสงสัยว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างประกันชีวิต กับ ตราสารหนี้อย่างพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ที่ช่วงนี้ออกขายกันเยอะแล้ว มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร?

 

แท้จริงแล้ว “ประกันชีวิต” กับ “ตราสารหนี้” อาจเทียบกันไม่ได้ เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ต่างกันชัดเจน คือ

 

ประกันชีวิตสำหรับ “บริหารความเสี่ยง” ของชีวิต

 

ตราสารหนี้เป็น “ทางเลือกสำหรับการออมเงิน” ที่มีความเสี่ยงไม่สูง

 

แต่ก็มีประกันชีวิตแบบหนึ่งที่น่าจะเทียบกับตราสารหนี้ได้ คือ “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ชนิด high saving” คือ เน้นการออมเงินเป็นหลัก โดยประกันชีวิตแบบนี้อายุกรมธรรม์มักจะสั้น (ประมาณ 3 – 10 ปี) เบี้ยประกันใกล้เคียงกับทุนประกัน จึงไม่ได้เน้นที่ความคุ้มครอง แต่เน้นผลตอบแทนที่ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับ ลองมาดูข้อเปรียบเทียบของประกันชีวิตประเภทนี้กับตราสารหนี้กัน

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats